Bảng giá chính thức Givral | Bảo Tín

Bảng giá chính thức Givral

 

 

bang-gia-banh-trung-thu-givral-2016-2

STT TÊN BÁNH 150 gr
(1 trứng)
200 gr
(2 trứng)
250 gr
(2 trứng)
300 gr
(2 trứng)
   Giá  Giá  Giá  Giá
1 THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 4D      232,000 4B      256,000 4A     277,000 XX      294,000
2 THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIÊT 6D      167,000 6B      192,000 6A     218,000 AA      240,000
3 THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2D      150,000 2B      165,000 2A     186,000 XA      210,000
4 THẬP CẨM GÀ QUAY 8D      111,000 8B      132,000 8A     152,000 XB      170,000
5 THẬP CẨM 3D        99,000 3B      120,000 3A     142,000 XC      160,000
6 THẬP CẨM NGŨ NHÂN 17D      149,000 17B      176,000 17A     199,000 X6      235,000
7 HẠT SEN 5D      100,000 5B      121,000 5A     135,000 X1      152,000
8 ĐẬU XANH 7D        90,000 7B      107,000 7A     120,000 X2      130,000
9 ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 9D        96,000 9B      110,000 9A     125,000 XD      133,000
10 DỪA HẠT DƯA 10D        92,000 10B      116,000 10A     127,000
11 KHOAI MÔN HẠT SEN 11D        98,000 11B      121,000 11A     138,000
12 MÈ ĐEN 15D      109,000 15B      123,000 15A     138,000 X5      150,000
13 TRÀ XANH 16D      107,000 16B      121,000 16A     136,000 X4      148,000
14 ĐẬU PHỘNG 18D        89,000 18B      108,000 18A     125,000
15 CÀ PHÊ 19D        89,000 19B      108,000 19A     125,000
16 ĐẬU ĐEN 20D        89,000 20B      108,000 20A     125,000
17 CỐM ĐẬU XANH 23D      107,000 23B      127,000 23A     152,000
18 THƠM (DỨA) ĐẬU XANH 24D      107,000 34B      134,000 34A     152,000
19 GẤC ĐẬU XANH 25D      113,000 25B      147,000 25A     165,000
20 BLUEBERRY HẠT SEN (Không trứng) 21D      132,000 21B      165,000
21 RASPBERRY HẠT SEN (Không trứng) 22D      132,000 22B      165,000
22 ĐẬU XANH CHAY (Không trứng) 12D        70,000 12B        88,000 12A     102,000
23 HẠT SEN CHAY (Không trứng) 13D        81,000 13B      103,000 13A     119,000
24 ĐẬU ĐEN CHAY (Không trứng) 14D        78,000 14B        92,000 14A     109,000
25 KHOAI MÔN CHAY (Không trứng) 26D        83,000 26B      105,000 26A     121,000
26 DẺO ĐẬU XANH (Không trứng) D11        79,000 D1        84,000 D2       95,000
27 DẺO HẠT SEN (Không trứng) D12        92,000 D5      106,000 D6     115,000
28 DẺO TRÀ XANH (Không trứng) D14      105,000 D3      113,000 D4     121,000
29 THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ TỎI ĐEN T02     316,000
30 THẬP CẨM GÀ QUAY TỎI ĐEN T08     274,000
31 ĐẬU XANH TỎI ĐEN T07     204,000
32 ĐẬU ĐEN TỎI ĐEN T20     214,000
33 ĐẬU XANH ĂN KIÊNG 7AK     150,000
34 HẠT SEN ĂN KIÊNG 5AK     165,000
35 TRÀ XANH ĂN KIÊNG 16AK     163,000
36 CÀ PHÊ ĂN KIÊNG 19AK     152,000

 

Giờ làm việc

Điện thoại 0938 45 8080 Mở cửa: 8Am-5Pm