Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn | Bảo Tín

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU HỶ LÂM MÔN 2017

MàSỐ TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG GIÁ TIỀN
AA Đặc Biệt Vi Cá Gà Quay 2 Trứng  250gr  138,000
A Đặc Biệt Gà Quay Jambon 2 Trứng  250gr  118,000
9A Đặc Biệt Hạt Sen 2 Trứng  250gr  100,000
 2A Đặc Biệt Đậu Xanh 2 Trứng  250gr  98,000
 66 Gà Quay Jambon 2 Trứng  220gr 109,000
 44 Jambon Bát Bửu 2 Trứng  220gr 107,000
 11 Thập Cẩm Đặc Biệt 2 Trứng  220gr 100,000
 99 Hạt Sen 2 Trứng  220gr 86,000
 22 Đậu Xanh 2 Trứng  220gr 83,000
 88 Nhân Dừa 2 Trứng  220gr 83,000
 33 Đậu Đen 2 Trứng  220gr 83,000
 55 Khoai Môn 2 Trứng  220gr  86,000
 X2 Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng  220gr 95,000
 D2 Hạt Sen Lá Dứa 2 Trứng  220gr 95,000
 M2 Mè Đen 2 Trứng  220gr 85,000
 6 Gà Quay Jambon 1 Trứng  170gr 75,000
 4 Jambon Bát Bửu 1 Trứng  170gr 74,000
 1 Thập Cẩm Đặc Biệt 1 Trứng  170gr 72,000
 9 Hạt Sen 1 Trứng  170gr 65,000
 2 Đậu Xanh 1 Trứng  170gr 59,000
 8 Nhân Dừa 1 Trứng  170gr 59,000
 3 Đậu Đen 1 Trứng  170gr 62,000
 5 Khoai Môn 1 Trứng  170gr 62,000
 X1 Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng  170gr 65,000
 D1 Hạt Sen Lá Dứa 1 Trứng  170gr 65,000
 M1 Mè Đen 1 Trứng  170gr 62,000
 01 Thập Cẩm Đặc Biệt 0 Trứng  170gr 68,000
 09 Hạt Sen 0 Trứng  170gr 61,000
 02 Đậu Xanh 0 Trứng  170gr 56,000
 08 Nhân Dừa 0 Trứng  170gr 56,000
 03 Đậu Đen 0 Trứng  170gr 59,000
 05 Khoai Môn 0 Trứng  170gr 59,000
 F1 Heo Nhỏ  120gr  35,000
 F2 Heo Trung  300gr  95,000
 F3 Heo Lớn  600gr 200,000
 F4 Bánh Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng  250gr 50,000
 F5 Bánh Dẻo Hạt Sen 0 Trứng 250gr  50,000
 F6 Bánh Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng  250gr 50,000
 F7 Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng  250gr  55,000
 F8 Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng  250gr  55,000
 F9 Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng  250gr 55,000
 F10 Bánh Đậu Xanh  Hộp  86,000
  TUYỆT PHẨM LỄ HỘP TRUNG THU 2014
 H1 L’amour (AAA, B21, C21, X21, 991) Hộp 5 Bánh  3,000,000
 H2 Ngọc Đế Thưởng Nguyệt (AAAA) Hộp 1 Bánh Mạ Vàng  2,800,000
 H3 Thu Phong Nguyệt Duyên (AA,B2,Y2,99) 4 Bánh+ Rượu  980,000
 H4 Thâm Tình Hảo Hào (AA,Y2,T2,9A) 4 Bánh+ Trà  900,000
 H5 Vạn Phụng Chi Vương (AA,C2,T2,99) Hộp 4 Bánh  900,000
 H6 Phúc Tinh Giá Đáo  Hộp 8 Bánh  650,000
  HỘP CAO CẤP COMBO
 Combo 1  AA, 66, 99, X2  2 Trứng  510,000
 (Vi cá gà quay, Gà quay Jambon, Hạt sen, Hạt sen trà xanh)
 Combo 2  AA, 66, 99, 55  2 Trứng  510,000
 (Vi cá gà quay, Gà quay Jambon, Hạt sen, Khoai môn)
 Combo 3   AA, A, 99, 88  2 Trứng  510,000
 (Vi cá gà quay, Đặc biệt gà quay Jambon, Hạt sen, Dừa)
 Combo 4  AA, 11, 99, 22  2 Trứng  500,000
 (Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Hạt sen, Đậu xanh)
 Combo 5  AA, 11, 22, 88  2 Trứng  500,000
 (Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Đậu xanh, Nhân dừa)
 Combo 6   AA, 11, 88, X2  2 Trứng 500,000
 (Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Dừa, Hạt sen trà xanh)
  BÁNH TRUNG THU CHỦ ĐỀ NGHĨA TÌNH (HỘP CAO CẤP 1 BÁNH)
 AAA Vi Cá Gà Quay 4 Trứng  600gr  400,000
 666 Gà Quay JamBon 4 Trứng  600gr  350,000
 444 JamBon Bát Bửu 4 Trứng  600gr  320,000
 999 Hạt Sen 4 Trứng  600gr  300,000
 222 Đậu Xanh 4 Trứng  600gr  290,000